Aanvraag vaststelling NOW 1.0

Geplaatst op: 19 oktober 2020

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen inmiddels de definitieve vaststelling aanvragen. Voor medici kan de afrekening als gevolg van toepassing van de continuïteitsbijdrage fors afwijken van het aangevraagde voorschot. Op de site van het UWV is inmiddels het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om de definitieve afrekening vast te stellen.

NOW 1.0

De NOW 1.0 is de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020.

Gegevens aanleveren

Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming moet de werkgever diverse gegevens aanleveren. Onder meer het definitieve omzetverlies, zodat de juiste omvang van de tegemoetkoming kan worden vastgesteld.

Verklaring van derde of accountant

Afhankelijk van de hoogte van de NOW heeft u een verklaring nodig:

 • accountantsverklaring
  als u een voorschot van € 100.000 of meer heeft gekregen of
  als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.
 • derdenverklaring
  als u een voorschot van € 20.000 of meer heeft gekregen of
  een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer is.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage telt mee als omzet in de periode van de NOW 1.0, daardoor neemt het omzetverlies af. Het gevolg daarvan is dat de eventuele aanspraak op de NOW daalt. Indien het omzet verlies als gevolg van de continuïteitsbijdrage onder de 20% daalt, vervalt zelfs het recht op de NOW 1.0. In dat geval zal de ontvangen NOW volledig moeten worden terugbetaald.

Voor medici die de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd is de exacte hoogte van de NOW 1.0 nog niet vast te stellen. Dat heeft te maken met mogelijke inhaalzorg die ervoor zorgt dat de totale continuïteitsbijdrage lager wordt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij kunnen de accountantsverklaring opstellen
 • Wij kunnen de derdenverklaring opstellen
 • Wij kunnen een (indicatieve) berekening maken hoeveel NOW 1.0 u krijgt. Hierbij houden we rekening met de eventueel ontvangen continuïteitsbijdrage.

Uiterste aanvraagtermijn

Als u geen accountantsverklaring hoeft mee te sturen, moet u de definitieve vaststelling uiterlijk 23 maart 2021 indienen. Moet u wel een accountantsverklaring meesturen, dan heeft u de tijd tot uiterlijk 29 juni 2021.

Let op! Als u de definitieve vaststelling niet aanvraagt, moet u het volledige voorschot terugbetalen.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency