Apothekers

De vraag naar medicijnen neemt toe door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, welvaartsziekten, chronische aandoeningen en polyfarmaciepatiënten.

Apothekers

De zorg staat continu onder druk. Geneesmiddelen worden te duur gevonden, maar er dient wel goed uitleg gegeven te worden. Een van de voorbeelden waar u als apotheker mee te maken heeft.

Als apotheker bent u op de hoogte van de ups en zeker de laatste jaren van de downs. De verwachting is dat de marges (verder) zullen dalen. Eén van de mogelijke oplossingen is schaalvergroting. Als ondernemer dient u continu op dit soort zaken in te spelen. Dan is het prettig om te sparren met een partij die op de hoogte is wat er in de zorg, en met name bij u als apotheker, speelt. Die met u meedenkt en u daarbij helpt.

Wij kunnen u met onder andere onderstaande werkzaamheden van dienst zijn:

Naast onze jaarlijks terugkerende werkzaamheden adviseren wij u ook graag over uw praktijk.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • bemiddeling bij aan of verkopen van een praktijk
 • advies over het vormen van een maatschap
 • aanpassen of beoordelen maatschapscontract
 • advies, opstellen of beoordelen contracten
 • advies rechtsvorm onderneming

U kunt bij ons terecht voor advies over de meest uiteenlopende belastingen.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

Wij stellen een jaarrekening samen aan de hand van uw gegevens. Een jaarlijkse rapportage die u inzicht geeft in de financiële situatie van uw praktijk. Naar aanleiding van de jaarrekening analyseren wij uw resultaten en uw financiële positie. Door onze specialisatie hebben wij kennis van de resultaten binnen uw beroepsgroep. Deze cijfers helpen u om uw resultaat te optimaliseren. Naast de jaarrekening maken wij op uw verzoek tussentijdse overzichten en begrotingen.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • Uw jaarrekening samenstellen
 • Opstellen van een vermogensvergelijking
 • Opstellen van begrotingen
 • Adviseren bij het inrichten van uw administratie
 • Opstellen van tussentijdse overzichten

Een goede administratie vormt de basis van elke onderneming of ondernemer. Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen neemt u graag de zorg van de boekhouding uit handen. Wij geven u periodiek de uitdraai van uw financiële administratie zodat u zelf op de hoogte blijft van het praktijkresultaat.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • het bijhouden van uw financiële administratie
 • het verzorgen van uw loonadministratie
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency