Auto en fiscus 2021

Geplaatst op: 28 januari 2021

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2021 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot gelden vanaf 2017 lagere bijtellingen. Voor het jaar 2021 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 12% over een cataloguswaarde van € 40.000. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2021 een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde.

Voor nieuwe auto’s gelden in 2021 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto 

Bijtelling 

CO2-uitstoot 

Elektrisch 

12% tot €40.000 / 22% over meerdere 

Waterstof 

12% 

Zonnecel 

12% 

Overig 

22% 

> 0 

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot. Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen in 2021 een korting van 10% op de normale bijtelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2016 in de loop van 2021 een bijtelling gaat gelden van 15% (25% -/- 10%) tot een cataloguswaarde van € 40.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Bovendien lopen auto’s die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip! Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22% en is er dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Milieu-investeringsaftrek

Er bestaat in 2021 geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto’s, wel voor bestelauto’s. Voor de waterstofpersonenauto heeft u recht op maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 75.000. In 2021 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) over een bedrag van maximaal € 75.000 voor de waterstof- en zonnecelpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor volledig elektrische auto’s over een bedrag van maximaal € 40.000.

Onderstaand de regelingen op een rij.

Soort auto 

MIA % 

Vamil 

Maximaal investeringsbedrag 

Waterstofpersonenauto 

36% 

Ja 

€ 75.000 

Zonnecel personenauto 

36% 

Nee 

€ 75.000 

Elektrische personenauto 

13,5% 

Nee 

€ 40.000 

Elektrische bestelauto 

36% 

Nee 

€ 75.000 

Waterstof bestelauto 

36% 

Nee 

€ 125.000 

Let op! In 2021 kunt u voor maximaal 10 elektrische auto’s in aanmerking komen voor de MIA.

Ook voor het oplaadstation van uw elektrisch aangedreven auto die op uw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2021 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 36%. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2021 nog een aantal fiscale voordelen op. Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.

 

© 2022 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency