Corona update 25 maart

Geplaatst op: 20 maart 2020

In deze update:

1. Wat al te regelen voor de NOW regeling?
2. Uitstel betalen belasting

1.NOW regeling

U kunt de tegmoetkoming nog niet aanvragen. Heeft u nog geen werktijdverkorting aangevraagd en bent u wel van plan om de NOW- regeling (vervanger van de werktijdverkorting) aan te vragen? Maak eHerkenning aan op niveau 3, dit is waarschijnlijk nodig om de aanvraag te kunnen indienen. Dit kan via deze link. Inmiddels is bekend dat er eHerkenning nodig is maar dat uitsluitend het loonheffinennummer nodig is.  

2. UItstel betalen belasting

De aanvullende accountantsverklaring is niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling. Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verder versoepeld. De aanvullende verklaring van de accountant, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

Dit staat in een brief die staatssecretaris Vijlbrief op donderdag 19 maart heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting direct stopgezet.

Meteen uitstel van betaling

Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.

Let op dat er nog altijd aangifte gedaan moet worden en deze aangifte moet naar de werkelijkheid worden ingevuld. Nadat de aangifte is gedaan, ontvangt u de aanslag, op deze aanslag kunt u nu uitstel van betaling aanvragen. In tegenstelling tot de normale situatie is nu een summier briefje, met benoeming van het corona virus, voldoende voor uitstel. Desgewenst kunnen wij dit voor u verzorgen.

NOW-Regeling en aangifte loonheffingen

De belastingdienst verzoekt een ieder om de aangifte loonheffing gewoon te doen. Daardoor heeft het UWV de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen. Daarmee krijgt u als werkgever snel waar u recht op heeft. Zoals hiervoor aangegeven kunt u na ontvangst van de aanslag uitstel vragen.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency