De (vooruitbetaling van de) continuïteitsbijdrage

Geplaatst op: 20 april 2020

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Hoe regelen?

Om dit te regelen, dient u een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf  1 maart 2020.

De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt per sector bepaald en bestaat uit een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. Dit percentage, wordt per sector bepaald en zal waarschijnlijk tussen de 60% en 85% liggen. Op dit moment zijn de exacte percentages per sector nog niet bekend.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Opticiens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere financiële afspraken gemaakt.

Vanaf wanneer?

Zorgaanbieders in bepaalde sectoren die écht niet kunnen wachten tot mei, omdat de financiële nood hoog is, kunnen in april een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. In onderstaand overzicht treft u per sector de datum aan vanaf wanneer de betreffende regeling kan worden aangevraagd.
 

Vooruitbetaling
continuïteitsbijdrage

Gecontracteerde
zorgaanbieder

Niet
gecontracteerde
zorgaanbieder

Fysiotherapeut

14 april

22 april

Mondzorg

16 april

24 april

Overige sectoren

20 april

28 april


Sinds 8 mei 2020 is het niet meer mogelijk de vooruitbetaling continuïteitsbijdrage aan te vragen.

Continuïteitsbijdrage

Gecontracteerde
zorgaanbieder

Niet
gecontracteerde
zorgaanbieder

Fysiotherapeut

mei

mei

Mondzorg

mei

mei

Overige sectoren

mei

mei

 

De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage vanaf 15 mei gefaseerd kan worden aangevraagd.

Komt u niet in aanmerking voor de vooruitbetalingsregeling, maar komt u wel in acute financiële problemen? Neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa ([email protected]).

Let op!

Steun die u ontvangt van uw verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die u kunt maken op enkele financiële regelingen van de Rijksoverheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend.

Wie kan een vooruitbetaling aanvragen?

Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders die werkzaam zijn in de branches: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Aanvragen

U kunt de vooruitbetaling en de continuïteitsbijdrage aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal vindt u op www.vecozo.nl. Om in te loggen, heeft u onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO-certificaat nodig dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal.

Zorgaanbieders die nog niet aangesloten zijn bij VECOZO, moeten dit eerst regelen via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden.

Nadat u bent ingelogd in het Zorginkoopportaal gaat u naar de Uitvraagmodule. Daar vindt u een aanvraagformulier. Dit vult u in en vervolgens bevestigt u de aanvraag. Dan is de aanvraag afgerond en VECOZO zorgt ervoor dat deze bij de zorgverzekeraars terechtkomt. Zij verwerken de aanvraag verder.

De vooruitbetaling hoeft u maar éénmaal via VECOZO aan te vragen. Deze wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency