Kleineondernemersregeling (KOR)

Geplaatst op: 14 oktober 2019

Gevolgen medici

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van BTW. Toch heeft bijna iedere medicus te maken met BTW belaste prestaties.

Tot op heden vielen deze prestaties doorgaans binnen de vrijstelling van de kleineondernemersregeling (KOR). Hierdoor kwam u feitelijk niet aan het doen van aangifte omzetbelasting toe. Met ingang van 1 januari 2020 verdwijnt de huidige KOR.

Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling

Onder de huidige KOR geldt een vrijstelling van de af te dragen BTW als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van administratieve lasten. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als uw BTW belaste omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen BTW is dus niet meer van belang.

Schematisch ziet het verschil tussen de huidige en de toekomstige regeling er als volgt uit:

BTW belaste omzet
na 1 januari 2020
BTW tot 1 januari 2020
Onder € 1.345,- Tussen € 1.345,- en € 1.883,- Boven € 1.883,-
Onder € 20.000,- Tot 1 januari recht op KOR,
na 1 januari ook
Tot 1 januari gedeeltelijk recht op KOR,
na 1 januari recht op KOR
Tot 1 januari geen recht
op KOR, na 1 januari
recht op KOR
Boven € 20.000,- Tot 1 januari recht op KOR,
na 1 januari niet meer
Tot 1 januari gedeeltelijk recht op KOR,
na 1 januari niet meer
Tot 1 januari geen recht
op KOR, na 1 januari ook
geen recht op KOR
       
Zeer waarschijnlijk actie vereist, meld u voor 20 november aan.


Werking nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling brengt u geen BTW meer in rekening, kunt u geen BTW meer aftrekken en doet u geen aangifte voor de BTW meer. Uw omzet moet u wel bijhouden. Als u zich aanmeldt, geldt dit voor minstens drie jaar.

Nieuw, ook voor rechtspersonen

De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv's. Dit is onder de huidige regeling niet het geval.

Startende BTW-ondernemers die de nieuwe kleine ondernemersregeling willen toepassen moeten daarvan tenminste vier weken voor de start melding van maken bij de Belastingdienst.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Meld u vóór 20 november 2019 aan!

U kunt zich aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 1 januari 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Let op

Als u nu ontheffing heeft van uw administratieve verplichtingen, hoeft u zich niet aan te melden. De fiscus gaat er dan vanuit dat u de regeling wilt toepassen en stuurt u hierover een brief. Daarin staat ook wat u moet doen als u de nieuwe regeling niet wilt toepassen.

Maatwerk

Wel of niet aanmelden voor toepassing van de vrijstelling is maatwerk. Bent u benieuwd wat voor u het beste is? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag.

© 2019 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency