Kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk aspect van onze dienstverlening.

Kwaliteit

Realisatie van kwaliteit berust op een actief kwaliteitsbeleid zoals dit door de leiding van de organisatie wordt voorgestaan. Elementen van het kwaliteitsbeleid zijn ondermeer:

  • verplichte permanente educatie;
  • opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling;
  • interne reviewsystemen;
  • externe beoordeling door het SRA en de AFM;
  • de functie van compliance-officer;

De beroepsorganisatie NBA is wettelijk belast met de uitvoering van de door de overheid gewenste regels.

Dit gehele stelsel is ingebed in de voor de accountantsorganisatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de gedrags- en beroepsregels voor accountants (VGBA) en de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA).

De regels, die betrekking hebben op het functioneren van de individuele accountant, zijn neergelegd in de VGBA (Verordening gedrags- en beroepsregels accountants).

U kunt de VGBA raadplegen middels de onderstaande link:

VGBA

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency