Medisch Specialisten

MSB's zijn gevormd, blijft de goodwill bestaan, loondienst en discussies over het zelfstandig ondernemerschap. De financiële wereld van de medisch specialist is al jaren turbulent.

Medisch Specialisten

De druk op het zelfstandig ondernemerschap neemt toe. Aan de zorgkant neemt de druk door de dubbele vergrijzing van de maatschappij eveneens toe. Daar heeft u het al meer dan druk genoeg mee. Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen helpt u graag en kan veel (lastige) zaken van u overnemen. Hierdoor kunt u zich bezig houden met uw specialiteit, de zorg voor uw patiënten en de passie voor uw vak. Wij kunnen u met onder andere onderstaande werkzaamheden van dienst zijn:

Naast onze jaarlijks terugkerende werkzaamheden adviseren wij u ook graag over uw praktijk.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • bemiddeling bij aan of verkopen van een praktijk
 • advies over het vormen van een maatschap
 • aanpassen of beoordelen maatschapscontract, indien van toepassing ook in relatie met MSB
 • advies, opstellen of beoordelen van contracten
 • advies rechtsvorm onderneming
 • advies over investeringen bijvoorbeeld in MSB
 • aandelenovereenkomsten

U kunt bij ons terecht voor advies over de meest uiteenlopende belastingen.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

Wij stellen een jaarrekening samen aan de hand van uw gegevens. Een jaarlijkse rapportage die u inzicht geeft in de financiële situatie van uw praktijk. Naar aanleiding van de jaarrekening analyseren wij uw resultaten en uw financiële positie. Door onze specialisatie hebben wij kennis van de resultaten binnen uw beroepsgroep. Deze cijfers helpen u om uw resultaat te optimaliseren. Naast de jaarrekening maken wij op uw verzoek tussentijdse overzichten en begrotingen.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • Uw jaarrekening samenstellen
 • Opstellen van een vermogensvergelijking
 • Opstellen van begrotingen
 • Adviseren bij het inrichten van uw administratie
 • Opstellen van tussentijdse overzichten

Een goede administratie vormt de basis van elke onderneming of ondernemer. Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen neemt u graag de zorg van de boekhouding uit handen. Wij geven u periodiek de uitdraai van uw financiële administratie zodat u zelf op de hoogte blijft van het praktijkresultaat.

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:

 • het bijhouden van uw financiële administratie
 • het verzorgen van uw loonadministratie
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten

© 2023 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency