Meerkostenregeling in verband met het corona virus

Geplaatst op: 8 april 2021

De meerkostenregeling is een regeling waarmee zorgverzekeraars de extra kosten (meerkosten) die zorgaanbieders hebben gemaakt vanwege het corona virus compenseren. Deze meerkostenregeling is een eenmalige compensatie voor de extra kosten die door zorgaanbieders in 2020 zijn gemaakt.

Aanvragen

Zorgverzekeraars Nederland heeft aangegeven dat een aanvraag voor vergoeding van de meerkosten over 2020 vanaf 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 kan worden aangevraagd via Vecozo. Dit is ook de enige periode dat een vergoeding voor compensatie van meerkosten kan worden aangevraagd. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding op grond van de meerkostenregeling?

Zorgaanbieders die in 2020 zorg hebben verleend die op grond van de basisverzekering en/of aanvullende verzekering zijn vergoed, komen in aanmerking. Om aanspraak te maken op vergoeding van meerkosten moet daarvoor een overeenkomst met de betreffende zorgverzekeraar zijn gesloten. Zonder schriftelijke afspraak mag een zorgverzekeraar deze kosten dus niet aan een zorgaanbieder vergoeden. Dus ook niet-gecontracteerde aanbieders zullen een aparte overeenkomst voor vergoeding van meerkosten met de zorgverzekeraar moeten aangaan.

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding op grond van de meerkostenregeling?

De groep zorgaanbieders die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding op grond van de meerkostenregeling is globaal dezelfde groep zorgaanbieders die voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking konden komen.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding van de meerkosten vastgesteld? 

De vergoeding voor de meerkosten vanwege het corona virus is een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten voor 2020. De hoogte van de meerkostenbijdrage voor zorgaanbieders wordt berekend op basis van de daadwerkelijke omzet in 2020. Het gaat om de zorg (voor apothekers betreft dit alleen de vergoedingen voor prestaties en dus niet voor medicatie) die vergoed is vanuit de basisverzekering en/of een aanvullende verzekering. Bij het berekenen van de percentages worden de meerkosten per beroepsgroep ingeschat en gecorrigeerd voor de gemiddelde omzetdaling. Voor eventuele meerkosten voor het deel niet verzekerde zorg vindt geen compensatie plaats.

© 2022 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency