Nieuwe modelovereenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk

Geplaatst op: 14 februari 2023

De beroepsorganisaties hebben het oude model uit 2018 herzien en ter beoordeling aangeboden aan de Belastingdienst. Deze is door de Belastingdienst beoordeeld en akkoord bevonden. Hierdoor kan de overeenkomst tot 2028 worden gebruikt.

Wat is er veranderd?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is benoemd in de overeenkomst en de keuzeopties zijn duidelijker aangegeven. Tevens zijn er wat tekstuele wijzigingen.

Moet de bestaande overeenkomst worden aangepast?

Overeenkomsten aangegaan voor medio december 2022 hoeven niet te worden aangepast. Ben je de overeenkomst na medio december 2022 aangegaan? Dan is het beter om de oude overeenkomst om te zetten naar het nieuwe model.

Wijzig niets en werk volgens gemaakte afspraken

Om te voorkomen dat het oordeel van de Belastingdienst vervalt, mag je inhoudelijk niets wijzigen in de gearceerde onderdelen van de modelovereenkomst. Bij andere wijzigingen moet je het effect op de aard van de arbeidsrelatie inschatten. Daarnaast is het belangrijk daadwerkelijk conform de gemaakte afspraken te werken. Alleen dan is er géén sprake van een dienstverband. Hierdoor

  • Heeft de opdrachtgever een vrijstelling voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen
  • Voldoet de opdrachtnemer aan de eerste voorwaarde voor ondernemerschap

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.

© 2023 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency