Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

Geplaatst op: 17 mei 2021

Kantoorpanden moeten per 2023 verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit betekent dat veel kantoren de komende jaren moeten investeren in energiezuinige maatregelen, bijvoorbeeld door middel van isolerende maatregelen.

Uitzonderingen

Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan uitzonderingen. Enkele daarvan zijn:

  • De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een verkoopbalie beschikt.
  • De gebruiksoppervlakte het kantoor inclusief nevenfuncties in het gebouw is minder dan 100 m2.
  • Als het monumenten betreft; dit betreft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.
  • Als het gaat om kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.
  • Als het kantoren betreft waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar.
Welk energielabel heeft uw kantoor?

Heeft uw kantoor al een energielabel, dan dient u energiebesparende maatregelen te treffen als het label D, E, F of G is. Heeft uw kantoor energielabel A, B of C, dan voldoet uw kantoor aan de normen. U bent dan niet wettelijk verplicht verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen. Wilt u weten welk energielabel uw kantoor heeft? Ga naar www.ep-online.nl/ep-online.

Heeft uw kantoor nog geen energielabel?

In dat geval zult u advies moeten inwinnen bij een energieadviseur. Denkt hij dat uw pand energiezuinig is en in aanmerking komt voor een energielabel A, B of C, dan kan hij een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Denkt hij dat uw pand in aanmerking komt voor een energielabel D, E, F of G, dan zult u energiebesparende maatregelen moeten treffen. Voor energiebesparende maatregelen bestaan diverse subsidies. Na uitvoering van de maatregelen kunt u het energielabel aanvragen, dat moet voldoen aan de wettelijke eisen.

Let op! Een energielabel is tien jaar geldig. Vanaf 2021 bestaat er een nieuwe methode voor deze labels, maar ook energielabels van vóór 2021 blijven tien jaar geldig.

Maatwerkadvies

Voor energiebesparende maatregelen kunt u gebruikmaken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur.

Energie-investeringsaftrek

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Zo komt bijvoorbeeld ook een EPA-advies in aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet uw investering op de zogenaamde energielijst staan.  In dat geval komt uw investering in aanmerking voor de EIA, wat betekent dat u 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag brengen. 

Niet wachten met energiebesparende maatregelen

Uit cijfers blijkt dat de helft van alle kantoren nog geen energielabel heeft en dat 12% een energielabel heeft dat niet aan de normen voldoet. Het is dus van belang om meteen in actie te komen en na te gaan wat de energiestatus van uw kantoor is. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan zult u vóór 2023 nog energiebesparende maatregelen moeten nemen. Omdat u niet de enige bent, verdient het aanbeveling hiermee niet te lang meer te wachten.

Voldoet uw kantoor niet, dan loopt u het risico dat uw kantoor vanaf 2023 niet meer bruikbaar is!

© 2021 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency