Praktijkadvies

Een praktijk overnemen of verkopen, het opstellen van een maatschapscontract, zaken waar veel bij komt kijken en waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Wij wel en met onze kennis en ervaring helpen wij u graag.

Praktijkadvies

Uitsluitend een goede arts zijn volstaat tegenwoordig niet meer. Daar komt tegenwoordig veel meer bij kijken. Wij verdiepen ons graag in uw persoonlijke- en zakelijke situatie. Dat is de basis voor een optimaal en gedegen advies.

Een praktijk overnemen

U gaat op zoek naar een praktijk en als u er een gevonden heeft, begint het pas.

  • Wat neemt u precies over?
  • Hoe ziet de praktijk er uit? Daar kunt u wellicht nog een inschatting van maken door een aantal keren waar te nemen in de praktijk. Maar wat is de praktijk waard?
  • Hoe ziet de praktijk er financieel uit?
  • Wat betaalt u voor de inventaris?
  • Dient u goodwill te betalen, en zo ja, hoeveel?
  • Zit de praktijk in een gezondheidscentrum?
  • Neemt u ook het praktijkpand over?
  • Hoe verdeelt u de kosten met uw maat of met andere partijen in het gezondheidscentrum?
  • Hoe komt u aan geld?

Een praktijk overgenomen en dan?

Hoe daarna verder? De eerste hordes zijn genomen, u bent de trotse (mede-)eigenaar van een praktijk. Dan krijgt u te maken met allerlei soorten belastingen. Heeft u een apotheekhoudende huisartspraktijk, dan krijgt u ook te maken met een BTW aangifte. U dient te investeren. Wanneer is dat handig? Een juiste planning kan u geld besparen. U bent verantwoordelijk voor uw personeel en wordt geacht alle Arbo regels juist toe te passen en uw medewerkers op tijd te betalen. Onze loonadministratie kan dit allemaal voor u regelen.

Indien u samengaat met een partner, welk samenwerkingsverband kiest u? Welke afspraken maakt u onderling? Dat legt u vast in een maatschapscontract. Wij kunnen dat opstellen en tevens het traject begeleiden zodat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn en vervolgens duidelijk worden vastgelegd. Want een maatschapscontract is iets van en door de maten, maar u dient wel te beseffen wat u afspreekt en nog belangrijker wat de consequenties van die afspraken kunnen zijn.

In het kort geschetst zijn dit allemaal vragen waar u mee te maken krijgt. Dan is er niets prettiger dan dat er een ervaren team van mensen met u meekijkt en u adviseert.

Adviesgroep Medische & Vrije beroepen kan dat. Wij hebben adviseurs, accountants en fiscalisten in dienst die hier dagelijks mee bezig zijn. Zodoende worden uw belangen optimaal behartigd. Daarnaast heeft u binnen ons kantoor uw eigen aanspreekpunten.

We spreken u graag.

Avatar Example

Martin Boshuizen

Praktijkadviseur / relatiebeheerder

"Uw wensen en voorkeuren zijn het vertrekpunt van ons advies"

Bellen Mail

© 2024 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency