Samenloop NOW en continuïteitsbijdrage

Geplaatst op: 1 april 2022

Voor een deel van de zorgaanbieders is de continuïteitsbijdrage nog niet definitief vastgesteld. Dit terwijl deze wel meetelt als omzet voor de NOW. Om de hoogte van de NOW-subsidie waar zorgaanbieders recht op hebben definitief vast te kunnen stellen, is het belangrijk dat de continuïteitsbijdrage definitief is vastgesteld.

Zorgaanbieders zijn verzocht om definitieve berekening NOW voor de 1e periode aan te vragen

Begin oktober heeft UWV de zorgaanbieders waarvan bekend is dat zij de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd én die een voorschot NOW hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart – mei 2020), per brief verzocht om uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening aan te vragen. En om deze aanvraag te doen op basis van de voorlopige continuïteitsbijdrage indien de continuïteitsbijdrage nog niet definitief was vastgesteld (zoals voor de meesten gold). 

UWV heeft deze aanvragen tot definitieve berekening NOW apart gehouden in afwachting van de definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage voor alle zorgaanbieders. De hoogte van de definitieve continuïteitsbijdrage heeft immers invloed op de hoogte van de NOW-subsidie waar de zorgverlener recht op heeft, omdat de continuïteitsbijdrage meetelt als omzet voor de zorgverlener. Hierdoor kan de NOW-subsidie van de zorgverlener pas definitief berekend worden, als de continuïteitsbijdrage waarop deze zorgverlener recht heeft definitief is vastgesteld.

Zodra de definitieve continuïteitsbijdrage is vastgesteld

Naar verwachting zal in mei 2022 voor álle zorgaanbieders de continuïteitsbijdrage definitief zijn berekend. Daarna kan UWV overgaan tot het vaststellen van de definitieve NOW-subsidie waar deze zorgverleners recht op hebben.

Zorgaanbieders die al een beslissing op de definitieve berekening NOW hebben ontvangen

Voor zorgaanbieders die reeds een beslissing van de definitieve berekening NOW hebben ontvangen, geldt dat in voorkomende gevallen de definitieve NOW-tegemoetkoming herberekend zal worden op basis van de definitieve continuïteitsbijdrage.

Samenloop met de 2e aanvraagperiode NOW

Voor een aantal zorgaanbieders geldt dat zij een samenloop kennen tussen de continuïteitsbijdrage en de 2e aanvraagperiode NOW (juni tot en met september 2020). Deze werkgevers wordt gevraagd te wachten met het aanvragen van de definitieve berekening NOW totdat zij hierover bericht van UWV ontvangen.

UWV neemt contact op met zorgaanbieders zodra definitieve continuïteitsbijdrage is vastgesteld

Zodra de definitieve continuïteitsbijdrage voor alle zorgaanbieders is vastgesteld, neemt UWV contact op met de betreffende zorgaanbieders over hoe de verdere afhandeling van de definitieve berekening NOW vorm gaat krijgen. Tot die tijd hoeven zorgaanbieders niets te doen.

© 2022 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency