Subsidieregeling coronabanen in de zorg

Geplaatst op: 1 maart 2021

Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft de regels gepubliceerd voor het subsidiëren van tijdelijk ondersteunende werknemers in de zorg.

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal zes maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van zes maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van zes maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom. De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor begeleiding van de tijdelijke werknemers. Dit wordt berekend op basis van 120% wettelijk minimumloon.

Aanvraag subsidie

De regeling wordt door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) uitgevoerd. De aanvraag voor deze subsidie wordt elektronisch ingediend. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op www.dus-i.nl.
Van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 kunnen organisaties een belangstellingsformulier invullen. Dit is nog geen subsidieaanvraag. Van 1 maart 9:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen.

© 2022 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency