Tegemoetkoming Vaste Lasten

Geplaatst op: 29 juni 2020

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten. 

Maximaal € 50.000

Hoeveel TVL u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Voor uw vaste lasten wordt uitgegaan van een branchegemiddelde en niet van de werkelijke vaste lasten. Voor de gezondheidszorg is dit bijvoorbeeld 15% van de omzet. De TVL bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Let op! Heeft u eerder via de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) een eenmalige tegemoetkoming ontvangen en wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Voor wie bedoeld?

De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven, waaronder de horeca, theaters en kermissen. Er gelden bovendien aanvullende voorwaarden.

Of een bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, hangt af van de zogenaamde SBI-code. Deze code is dezelfde als voor de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Dit was een vast bedrag aan tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000. Voor de SBI codes in de zorg, zie onderaan dit artikel.

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 30 juni 12.00 uur digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/tvl). U heeft eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. Voor relaties van ons kantoor kunnen wij die aanvragen, u kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt. Met overige vragen kan uiteraard altijd met ons contact op worden genomen.

Vastgestelde SBI-codes Gezondheids en Welzijnszorg

Omschrijving activiteit SBI-code CBS-percentage
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting  86.10.4 15%
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor   15%
geestelijke gezondheids- en verslavingszorg  86.22.2 15%
Praktijken van tandartsen  86.23.1 15%
Praktijken van tandheelkundig specialisten  86.23.2 15%
Praktijken van verloskundigen  86.91.1 15%
Praktijken van fysiotherapeuten  86.91.2 15%
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen  86.91.3 15%
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of   15%
psychologie) en alternatieve genezers  86.91.9 15%

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency