Percentages continuïteitsbijdrage bekend

Geplaatst op: 4 mei 2020

Op 1 mei 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland nadere informatie verstrekt inzake de continuïteitsbijdrage.

Onder andere de manier van berekenen van de continuïteitsbijdrage is bekend gemaakt en luidt als volgt:

( Normomzet -/- Gerealiseerde omzet)  X  % Continuïteitsbijdrage
 

Normomzet                   de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van passende referentieperiode)
Gerealiseerde omzet    de door zorgverzekeraars betaalde omzet op basis van declaraties
Continuïteitsbijdrage   het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise van Gupta

Hoe de referentieperiode wordt bepaald, is op dit moment nog niet bekend.

Zoals het nu lijkt wordt de regeling vanaf 15 mei gefaseerd opengesteld. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten omdat de financiële nood hoog is, kunnen om vooruitbetaling aanvragen.
Zie ons eerdere artikel: De (vooruitbetaling van de) continuïteitsbijdrage

De percentages van de continuïteitsbijdrage zijn ook bekend gemaakt:

Fysiotherapie                   86%
Mondzorg                          81%

Het volledige bericht en de percentages voor alle sectoren, vindt u door op deze link te klikken.

De berichtgeving van ZN geeft antwoord op een aantal vragen. Ook zijn er nog vragen onbeantwoord en komen er weer nieuwe vragen bij. Antwoorden op die vragen zullen de komende tijd volgen. Uiteraard houden wij u via onze site op de hoogte.

© 2020 - Ontwerp & Realisatie door FIZZ | Digital Agency